Број на посети:
4937

Најнови вести

Упатство за третман со оксална киселина
Оксалната киселина набавете ја само од ветеринарна аптека во оригинална амбалажа. Гледајте паковањето да не е со постар датум бидејќи оксалната киселина е со рок на употреба од најмногу 3 год. Кај нас најчесто се среќаваат паковања од 30 гр. но вие набавете толку колку што ви е потребно. Ориентир нека ви биде дека за едно друштво Ви требе од 1 до 1,5 грама (во зависност од јачината). читај

Инспекцијата запленува мед со сомнителен квалитет
Пчеларите се жалат дека се дозволува увоз на мед чие потекло не е декларирано, а цените се исти, па дури и повисоки од оние на домашниот, природен мед. Инспектори на Ветеринарната управа во неколку контроли повлекле од рафтовите поголеми количини, а на одговорните фирми им изрекле парични казни. Link до Вечер

Прополисот и имунитетот на пчелната заедница
Еден од механизмите на социјалниот имунитет кај медоносната пчела е собирање и користење на смолата, сложен растителен секрет со разновидни антимикробни својства. Пчелата ја собира смолата од различни видови на растенија и ја носи во заедницата каде ја користат како прополис - „одбрана на градот“ (pro-испред, polis-град). Собирањето на антимикробни состојки од природното окружување и нивно „вградување“ во гнездото како прополис многу е интересен, но и релативно неистражен социјален механизам за одбрана на пчелите од патогените организми. Пчелните заедници населени во дивината, во шуплони од дрва, ја обложуваат внатрешноста на живеалиштето со тенок слој на прополис со дебелина од 0,3 до 0,5 мм, формирајќи на тој начин „прополисна обвивка“. читај

ОТКРИЕН МАСОВНИОТ УБИЕЦ НА ПЧЕЛИТЕ
Американските научници, во соработка со војската, ја решија една од најголемите биолошки тајни на новата доба– необјаснетото масовно изумирање на пчелите. Од 2006-та година изумреле скоро половина од пчелите ширум светот. Бидејќи никој не знаеше за што станува збор, цело време читај

На 27 Септември 2010 год. во Лашко (Словенија), на иницијатива на Словенечката пчеларска асоцијација под покровителство на Apimondia се одржа 1та Интернационална Конференција на пчеларските организации. На конференцијата присуствуваа делегати од: Франција, Австрија, Бугарија, Украина, Аргентина, Словенија, Хрватска, Романија, Словачка, Србија, Египет, Република  Српска,  Чешка,  Данска,  Ирска,  Црна

Гора и Босна и Херцеговина. Со жалење можеме да констатираме дека од Македонија немаше претставник за да ги претставува интересите на пчеларите. На конференцијата е донесена и потпишана Декларација (Mакедонски- Angliski) за заштита на медоносната пчела. Декларацијата ќе биде доставена до сите парламенти на земјите членки на Apimondia. Присутните делегати покренаа основање на работна група за заштита на пчелите која ќе работи во склоп на Apimondia (Интернационална Федерација на пчеларските асоцијации).

Copyright © 2010. Designed by MediaMarketing